Září 2011

I Feel Pretty

27. září 2011 v 21:38 | tymon (Kristýnka) |  Tarja Turunen a její parta
tak tohle je po dlouhé době video, které mě naprosto dostalo :) Slova písně i překlad je stažen z netu :)

I FEEL PRETTY
WEST SIDE STORY

I feel pretty
Oh so pretty
I feel pretty and witty and bright,
And I pity
any girl who isn't me tonight.

I feel charming
Oh so charming
It's alarming how charming I feel
And so pretty
that I hardly can believe I'm real.

See the pretty girl in that mirror there
Who can that attractive girl be?
Such a pretty face
Such a pretty dress
Such a pretty smile
Such a pretty me!

I feel stunning
And entrancing
Feel like running and dancing for joy
For I'm loved
by a pretty wonderful boy!

Have you met my good friend Maria
The craziest girl on the block?
You'll know her the minute you see her
She's the one
who is in an advanced state of shock

She thinks she's in love
She thinks she's in Spain
She isn't in love
She's merely insane

It must be the heat
Or some rare disease
Or too much to eat
Or maybe it's fleas

Keep away from her
Send for Chino
This is not the Maria we know

Honest and pure
Polite and refined
Well-bred and mature
and out of her mind!

I feel pretty
Oh so pretty
That the city should give me its key
A committee should be organized
to honor me (la la la la la la la la la la)

I feel dizzy
I feel sunny
I feel fizzy and funny and fine
And so pretty,
Miss America can just resign.
(la la la la la la la la la la la la)

See the pretty girl in that mirror there
(What mirror where?)
Who can that attractive girl be?
(Which? What? Where? Whom?)
Such a pretty face
Such a pretty dress
Such a pretty smile
Such a pretty me!

I feel stunning (I feel stunning)
And entrancing (and entrancing)
Feel like running and dancing for joy
(feel like running and dancing for joy)
For I'm loved
by a pretty wonderful boy!

CÍTÍM SE KRÁSNÁ
WEST SIDE STORY

Cítím se krásná
Oh, tak krásná
Cítím se krásná a vtipná a pohotová
A lituji
každou dívku, která dnes v noci není mnou

Cítím se okouzlující
Oh, tak okouzlující
Je zneklidňující, jak okouzlující se cítím
A tak krásná,
že těžko můžu uvěřit, že jsem skutečná

Vidíte tu krásnou dívku támhle v zrcadle
Kdo může ta atraktivní dívka být?
Taková krásná tvář
Takové krásné šaty
Takový krásný úsměv
Taková krásná já!

Cítím se nádherně
A úžasně
Cítím, že běžím a tančím pro radost
Protože jsem milována
báječným, krásným klukem!

Setkali jste se už s mou dobrou přítelkyní Marií
nejbláznivější dívkou z bloku?
Budete ji znát v té minutě, v níž ji spatříte
Ona je ta jediná,
kdo je v pokročilém stavu šoku

Myslí si, že je zamilovaná
Myslí si, že je ve Španělsku
Ona není zamilovaná
Ona je jen šílená

Musí to být tím horkem
nebo nějakým vzácným onemocněním
nebo přejedením
nebo snad to jsou blechy

Držte se od ní dál
Zavolejte China
Tohle není ta Maria, kterou známe

Upřímná a ryzí
Zdvořilá a kultivovaná
Slušně vychovaná a vyzrálá
a není při smyslech!

Cítím se krásná
Oh, tak krásná
Že by mi město mělo předat své klíče
A měl by být zorganizován výbor
aby mě poctil (la la la la la la la la la la)

Cítím se závratně
Cítím se plná slunce
Cítím se perlivá a bláznivá a skvělá
A tak krásná
Miss Amerika se může jen vzdát
(la la la la la la la la la la la la)

Vidíte tu krásnou dívku támhle v zrcadle
(Kde je jaké zrcadlo?)
Kdo může ta atraktivní dívka být?
(Která? Co? Kde? Koho?)
Taková krásná tvář
Takové krásné šaty
Takový krásný úsměv
Taková krásná já!

Cítím se nádherně (cítím se nádherně)
A úžasně (a úžasně)
Cítím, že běžím a tančím pro radost
(cítím, že běžím a tančím pro radost)
Protože jsem milována
báječným, krásným klukem!

Pocta....

7. září 2011 v 19:42 | tymon (Kristýnka) |  když je něco na srdci....
Pocta….

Jsou lidé, kteří se už za svůj život stanou legendou….

Jsou lidé, kteří si zaslouží naši poctu….

Jsou lidé, kteří….

…. tak náhle a tragicky odešli a nikdo už je nikdy neuvidí. Možná jednou se s nimi rodiny shledají na druhé straně. Pro nás už jsou ztracení, i když přesto tu budou s námi žít dál, v našich srdcích a vzpomínkách….

Tato pocta patří třem jménům - pan Rachůnek, pan Vašíček a pan Marek….

Jménům, která už nikdy nikdo v hokeji nevysloví a ani neuslyší a přesto tam navždy zůstanou…. Chlapy, byli, jsme a budeme i nadále na Vás hrdí…. Bylo nám ctí, že jste bojovali za naši zem ve sportu zvaný hokej. A jen doufám, že všechny vzpomínky, myšlenky a pocty na Vaše jména uslyšíte i tam někde v dálce na druhé straně….

Dnes, 7. září roku 2011, jste byli nuceni opustit Vaše rodiny, přátele i sport, které mu jste dali vše….

Ještě jednou díky za to, že jste byli. Budete nám chybět.

Nenávist?!

6. září 2011 v 23:30 | tymon (Kristýnka) |  když je něco na srdci....
Nenávist??

Ale proč vlastně nenávidíme?? Vždyť to slovo samo o sobě je plné bolesti, nepochopení, zrady a touhy po pomstě….

Je to jen určitá forma obrany?? Nebo to je něco víc?? Nebo míň??

Nevím, vím jen to, že NENÁVIST je jen slovo, které znamená:
 • bolest, neboť ten, kdo nám ublížil, si nám ublížit přál??
 • nepochopení, neboť je všem jedno, co prožívám??
 • smutek, neboť se rodí z ublížení, neboť ten, kdo nám ublížil, chtěl, abychom byli smutní??
 • zradu, neboť to tak bereme a netušíme, proč se tak stalo??
 • hněv, neboť jsme zaslepeni a nemůžeme nebo nechceme odpustit??
 • pomstu, neboť jen ona nám může pomoci a ulevit nám??

NENÁVIST…..

…. slovo, opravdu mocné….. opravdu kruté….. a opravdu všemocné….

Vždyť toto slovo mnohdy hraničí s krutými činy, výčitkami svědomí a následnými tvrdými následky….

Každý sám si musí určit, jak dalece umí a je ochoten nenávidět. A já sama za sebe říkám, že pro mě to je opravdu určitá forma obrany, neboť takto mě nepřítel nemůže nikdy, ale opravdu NIKDY, zranit.

Závist

4. září 2011 v 17:35 | tymon (Kristýnka) |  když je něco na srdci....
Závist….

Vlastnost, která je každému člověku blízká, jen někomu více, jinému méně…. Vlastnost, která dokáže rozbít i to největší pouto a nemusí to být jen přátelství….

Závist, slovo, které znamená:
 • máš něco, co chci také!! A je mi jedno, že jsi to získal svým odhodláním.
 • máš vědomosti, které chci také!! A je mi jedno, že jsi je získal svojí zkušeností v životě.
 • máš přátele, kteří vždycky stojí při Tobě!! A je mi jedno, kolik ti jich zničím.

Každý jsme zodpovědní sami za sebe a říká se: "Každý je svého štěstí strůjce." Tak proč si závidět věci, které jiný nabyl svou pílí?! Vždyť díky závisti, vznikají spory, nenávist a mnohdy i války….

Víra

3. září 2011 v 21:37 | tymon (Kristýnka) |  když je něco na srdci....
Víra….

Říká se: "Věř a víra Tvá Tě uzdraví."

Ale co uzdraví?? Tělo?? Duši?? Mysl??

Nevím, a přeci si člověk má věřit, ale jak asi má věřit, když v něj nevěří nikdo jiný….

Víra…. Slovo, které pro mnohé znamená:
 • naději, že nikdy na tomto světe, nejsem sami.
 • odhodlání, neboť odhodlání zasáhnout je důležité pro všechny.
 • sílu, bojovat za sebe i za ty, kteří to potřebují.
 • změnu, neboť díky ní budeme jiní, a přesto stejní.
 • přítel, neboť to je ten, který vždy přijde, i když ostatní budou odcházet.
 • hrdost, kterou všichni potřebujeme, abychom dokázali správně žít.

Víra, která bude vždy. A já budu věřit v ty, co to potřebují, neboť se budu i nadále řídit heslem dávno zapomenutého válečníka: "Žij pro ty, co mají zemřít a umírej pro ty, co mají žít."