Červen 2009

013 Live To Tell the Tale - bonusová písnička (překlad)

28. června 2009 v 20:42 | tymon |  album ONCE
Jediné zrnko může naklonit váhu
tou zátěží se váha převáží
ukazujíc za co má cenu tady být
vyprávěč u srdce z kamene
malé bílé stvoření mi přede
mé království z dětství ztracené v čase
ostrovy zaplňují mojí mysl smutkem
tím ve vyjímečném, nebeském soudu.

Všechno štěstí nesmiřitelné s tímto úkolem.

Potulná duše, bez domova a špinavá
všechno zmizelo až na vůli
žít, vyprávět ten příběh.

Dny jsou plné úzkosti
flustrace,jedna správná nota za den,
kde najít dokonalou melodii
jenom dělat tu práci a udělat krok zpátky.

Všechno štěstí nesmiřitelné s tímto úkolem.

Potulná duše, bez domova a špinavá
všechno zmizelo až na vůli
žít, vyprávět ten příběh.

Temné komory v mé mysli
zamčené kolem hrdla z lásky
nikdo ti nevěří
a to nezáleží
na zlomené loutce jako já

Potulná duše, bez domova a špinavá.
Potulná duše, bez domova a špinavá
všechno zmizelo až na vůli
žít, vyprávět
vyprávět ten příběh.

013 Live To Tell the Tale - bonusová písnička

28. června 2009 v 17:53 | tymon |  album ONCE
A single grain can tip the scale
amidst the burden the scale will
showing what's worth being here
storyteller by a hearth of stone
a white little creature purring me
my childhood kingdom gone in time
the islands filling my mind with blue
the one in speacial, heaven`s court.

All the joy unforgiven by this task.

An errant soul, homeless and foul
all gone but the will to
live to tell the tale.
The days are filled with anxiety
frustration, one right note a day
where to find a perfect tune
just do the work and take a step back.

All the joy unforgiven by this task.

An errant soul, homeless and foul
all gone but the will to
live to tell the tale.

Dark chambers of my mind
locked around the neck of my love
none of you understand
and it doesn`t matter
to a broken marionette like me.

An errant soul, homeless and foul.

An errant soul, homeless and foul
all gone but the will to
live to tell
to tell the tale.

012 White Night Fantasy - bonusová písnička (překlad)

28. června 2009 v 17:38 | tymon |  album ONCE
Čarodějka přišla ke mně
a řekla: "Dnes večer mě navštiv v jezeře."

Ulovil jsem tu píseň do sněhu
skrz zástěnu sněhu jsem viděl ráj
mír, žádné další lži.

Zahanbená duše
klid pro tuhle noc
láska je zde
právě tady pod mými křídly.

Sním o vlcích,
se kterými běžím
pro mě prodloužila noc
jsem doma
jsem v "bezpečí".

Zahanbená duše
klid pro tuhle noc
láska je zde
právě tady pod mými křídly.

Zahanbená duše
klid pro tuhle noc
láska je zde
právě tady pod mými křídly.

Zahanbená duše
klid pro tuhle noc
láska je zde
právě tady pod mými křídly.

Zahanbená duše
klid pro tuhle noc
láska je zde
právě tady pod mými křídly.

012 White Night Fantasy - bonusová písenička

28. června 2009 v 17:35 | tymon |  album ONCE
Enchantress came to me
and said, meet me at the lake tonight.
I hunt this song to the white
through the shroud of snow I saw paradise
peace, no more lies.

Crestfallen soul Zahanbená duše
rest for this night klid pro tuhle noc
love is here
right here under my wings.

I dream of wolves
with them I run
for me she lengthened the night
I am home
I am in peace.

Crestfallen soul
rest for this night
love is here
right here under my wings.

Crestfallen soul
rest for this night
love is here
right here under my wings.

Crestfallen soul
rest for this night
love is here
right here under my wings.

Crestfallen soul
rest for this night
love is here
right here under my wings.

liostava....

27. června 2009 v 22:40 | tymon |  Tarja Turunen a její parta
Tak vážení příznivci mého deníčku,
tohle je naprosto dokonalé a nádherné video, které dokazuje, co TARJA TURUNEN umí se svým hlasem.... To, že dokáže svým, naprosto dokonalým hlasem, roztřást vodu ve skleničce je normální.... Protože je naprosto dokonalá a zpívá božsky (měla by se stát jednou z múz antického Řecka)....
Vaše Gamarka

011 Higher Than Hope (překlad)

27. června 2009 v 22:23 | tymon |  album ONCE
Čas si ze mě vzal většinu
a nechal mě bez klíče
k odemčení truhly pomoci.
Matko, nezraňuje mě bolest
ale láska, kterou cítím
když mě držíš ve své blízkosti.

Naděje byly vysoko
chóry byly obrovské
mé sny jsou nyní ponechány, aby žily skrze tebe.

Červené slunce vychází
potápím se bez vdechování
uvnitř se temnota nelítostně drží.

Vzedmutí vášně
anděl na mé straně
ale žádný Kristus, aby ukončil tuto válku
abych dostal svou duši pryč od meče
naděje mi ukázala kulisy
báseň ráje
s prvním sněhem odejdu.

Naděje byly vysoko
chóry byly obrovské
mé sny jsou nyní ponechány, aby žily skrze tebe.

Rudé slunce vychází
opona spadla
výš než naděje můj napravený život.
Rudé slunce vychází
opona spadla
výš než naděje můj napravený život.

Tvoje smrt mě ušetří.

Rudé slunce vychází
opona spadla
výš než naděje můj napravený život.
Rudé slunce vychází
opona spadla
výš než naděje můj napravený život.
Rudé slunce vychází
opona spadla
výš než naděje můj napravený život.
Rudé slunce vychází
opona spadla
výš než naděje můj napravený život.

011 Higher Than Hope

27. června 2009 v 22:23 | tymon |  album ONCE
Time it took the most of me
and left me with no key
to unlock the chest of remedy.
Mother, the pain ain`t hurting me
but the love that I feel
when you hold me near.

The hopes were high
the choirs were vast
now my dreams are left to live through you.

Red Sun rising
drown without inhaling
within, the dark holds hard.

Passiontide
an angel by my side
but no Christ to end this war
to deliver my soul from the sword
hope has shown me a scenery
paradise poetry
with first snow I`ll be gone.

The hopes were high
the choirs were vast
now my dreams are left to live through you.

Red Sun rising
curtain falling
higher than hope my cure lies.
Red Sun rising
curtain falling
higher than hope my cure lies.

Your death saved me.

Red Sun rising
curtain falling
higher than hope my cure lies.
Red Sun rising
curtain falling
higher than hope my cure lies.
Red Sun rising
curtain falling
higher than hope my cure lies.
Red Sun rising
curtain falling
higher than hope my cure lies.

018 I Wish I Had an Angel (překlad)

27. června 2009 v 22:02 | tymon |  END OF AN ERA (DVD)
Přál bych si mít anděla
na jeden okamžik lásky
přál bych si mít tvého anděla tuto noc.

Hluboko do umírajícího dnu.
vykročil jsem z nevinného srdce
připrav se nenávidět to, jak padám kdykoli můžu
tato noc tě bude bolet jako nikdy předtím.

Staré lásky umírají těžce
staré lži umírají ještě hůř.

Přál bych si mít anděla
na jeden okamžik lásky,
přál bych si mít tvého anděla
tvou zničenou Pannu Marii
miluji svůj chtíč
spalující v prach andělská křídla
přál bych si mít tvého anděla tuto noc.

Padám na kolena tak slabý a krutý Drunken
opilecká maska mění všechna pravidla.

Staré lásky umírají těžce.
staré lži umírají ještě hůř.

Přál bych si mít anděla
na jeden okamžik lásky,
přál bych si mít tvého anděla
tvou zničenou Pannu Marii
miluji svůj chtíč
spalující v prach andělská křídla
přál bych si mít tvého anděla tuto noc.

Největším vzrušením
není zabít,
ale mít cenu noci
Pokrytec
chce být přítelem,
třináctý učedník, který mě zradil pro nic!

Poslední tanec, první polibek
tvůj dotek, moje blaho
krása vždy přichází s temnými myšlenkami.

Přál bych si mít anděla
na jeden okamžik lásky,
přál bych si mít tvého anděla
tvou zničenou Pannu Marii
miluji svůj chtíč
spalující v prach andělská křídla
přál bych si mít tvého anděla tuto noc.

Přál bych si mít anděla,
přál bych si mít anděla,
přál bych si mít anděla,
přál bych si mít anděla.

018 I Wish I Had an Angels

27. června 2009 v 22:02 | tymon |  END OF AN ERA (DVD)

I wish I had an angel
for one moment of love
I wish I had your angel to night.

Deep into a dying day
I took a step outside an innocent heart
prepare to hate me fall when I may
this night will hurt you like never before.

Old loves they die hard
old lies they die harder.

I wish I had an angel
for one moment of love
I wish I had your angel
Your Virgin Mary undone
I`m in love with my lust
burning angelwings to dust
I wish I had your angel to night.

I`m going down so frail `n cruel
Druken disguise changes all the rules.

Old loves they die hard
old lies they die harder.

I wish I had an angel
for one moment of love
I wish I had your angel
Your Virgin Mary undone
I`m in love with my lust
burning angelwings to dust
I wish I had your angel to night.

Greatest thrill
not to kill
but to have the prize of the night.
Hypocrite
wannabe friend
13th disciple who betrayed me for nothing!

Last dance, first kiss
Your touch my bliss
beauty always comes with dark thoughts.

I wish I had an angel
for one moment of love
I wish I had your angel
Your Virgin Mary undone
I`m in love with my lust
burning angelwings to dust
I wish I had your angel to night.

I wish I had an angel
I wish I had an angel
I wish I had an angel
I wish I had an angel.

017 Over The Hills and Far Away (překlad)

27. června 2009 v 22:01 | tymon |  END OF AN ERA (DVD)
Přišli pro něj jednu zimní noc
zatknuli ho, svázali
že prý došlo k loupeži
a jeho pistoli tam nalezli.

Odvlekli ho na strážnici
čekal tam na úsvit
jak ho vedli do doků
věděl, že to na něj navlíkli.
"Jsi obviněn z loupeže,"
slyšel, jak biřic říká
věděl, že bez alibi
světlo zítřka opláče jeho svobodu.

Za kopci a daleko někde pryč
deset dlouhých let dny bude počítat
za horami a moři
čeká na něj vězeňský život.

Věděl, že co ho to bude stát,
ale neopovážil se promluvit,
kde byl té osudné noci,
to musí zůstat tajemství
musel bojovat se slzami vzteku,
srdce mu bušilo jako hrom,
protože to se ženou svého přítele
strávil svou poslední svobodnou noc.

Za kopci a daleko někde pryč
přísahal, že se jednoho dne vrátí
daleko od hor a moří
zpátky v jejím náručí, tam jednou bude
Za kopci a daleko někde pryč.

Za kopci a
za kopci a
za kopci a daleko někde pryč.

Každou noc ve své cele
díval se skrze mříže
čítával si její dopisy
jednoho dne znovu pozná chuť svobody.

Za kopci a někde daleko pryč
ona se modlí, ať už se vrátí
stejně jistě, jako že řeka moře dosáhne
on se zpět do jejího náručí dostane.

Za kopci a daleko někde pryč
přísahal, že se jednoho dne vrátí
daleko od hor a moří
zpátky v jejím náručí, tam jednou bude
za kopci a daleko někde pryč.

Za kopci a někde daleko pryč
ona se modlí, ať už se vrátí
stejně jistě jako že řeka moře dosáhne
on se zpět do jejího náručí dostane.

Za kopci a
za kopci a
za kopci a někde daleko pryč.

Za kopci a
za kopci a
za kopci a někde daleko pryč.